Server:   
Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox ==> Tải Firefox ngay bây giờ

chạy muỗng rằng đạo diễn phim heo tổng hợp là trông như ông có thể bị bỏ rơi dài đau khổ của năm 1994 indie hit, tất cả vì những rắc rối hãng đang trải qua. Như một kết quả của việc có thể khởi hành Hardy từ dự án, sản xuất  nhà sản xuất các phiên bản phim gốc của được nộp cho quyền trở lại tay của mình một chút sớm hơn. Xem xét các trường hợp thủ tục phá sản tương đối của ông rất có thể có được theo cách của mình. Các thỏa thuận cấp Relativity quyền để làm cho The Crow định rằng một số lượng nhất định các nỗ lực phải được đưa vào sản xuất và phân phối của bộ phim, với những bộ phim được yêu cầu nhập Hiệu trưởng trước thời hạn 3 năm đã hết hiệu lực. phim heo tổng hợp cảm thấy rằng các thủ tục phá sản sẽ ảnh hưởng bất kỳ loại sản xuất đó sẽ phù hợp với những tiêu chí đặt ra, dẫn đến nộp hồ sơ của ông phản đối cố gắng phim heo trên mạng để bó vào bán phá sản của họ. Với các studio không thể để thúc đẩy và phát hành các bộ phim họ đã dành riêng tương tự, nếu không lớn, mức độ đầu tư hướng tới vẻ như nó sẽ bị rơi vào tay tốt hơn với một trong những người ban đầu đã làm cho đời sống điện ảnh tiểu thuyết đồ họa. Điều này không thể đến trong một thời gian tồi tệ hơn, khi cánh cửa quay vòng của các diễn viên chính gần đây đã thấy rời khỏi dự án, và phim heo trên mạng đã gác lại một số bộ phim heo tổng hợp được cho là đã được chiếu tại các rạp của bây giờ. Thêm sự xúc phạm đến thương tích là một thực tế rằng studio này cũng đang bị kiện bởi một công ty đầu tư trả tiền cho họ để quảng bá bộ phim họ đã hoàn thành. Với tất cả những điểm khác nhau của các cuộc xung đột và bất ổn đặt