Server:   
Trang web chạy tốt nhất trên trình duyệt Firefox ==> Tải Firefox ngay bây giờ

có một báo cáo về sự xuất hiện gần đây hỏi một câu hỏi về quạt làm một bộ phim clip heo hiếp dâm ca sĩ khác trong nói với không khí chính trị hiện tại và tập trung vào phụ nữ trong lĩnh vực chính trị sẽ làm cho một thời điểm tốt để mang lại các nhân vật của và xem những gì cô ấy làm. Theo tài sản đã không hoạt động như “rất nhiều nhà văn trong những năm qua” đã thử những ý tưởng khác nhau cho một bộ phim khác. Cô không đi sâu vào những gì đã xảy ra với những ý tưởng. Bà đề nghị nhìn thấy nhân vật của mình vào Tòa án Tối cao, hoặc chạy cho các văn phòng. Phòng Bầu dục được đặc biệt đề cập một Khả, nào chắc chắn sẽ làm cho một bộ phim thú vị
Việc đầu tiên Tiếp nhân vật khi cô Tiếp bạn trai cũ của cô học trường luật. Các phần tiếp theo cô làm việc tại để cố gắng để có được một luật được thông qua lệnh cấm thử nghiệm động vật. Nhìn thấy các nhân vật chạy cho văn phòng chắc chắn sẽ làm cho một hợp lý theo dõi. Chạy cho Tổng thống có thể là một chút căng ra nhưng nó đã hơn 10 năm kể từ khi và nếu cô ấy chạy cho Quốc hội trong những năm clip heo hiếp dâm ca sĩ qua nó sẽ không có quá nhiều căng ra.
Tòa án Tối cao có lẽ là lựa chọn sẽ là một chút ra đã làm của Thành viên trẻ nhất của án kể từ năm 1812 chuyện gì 32. Ở đó, bạn đã học được một cái gì đó ngày hôm nay. Tuy nhiên, đó là một lựa chọn tốt hơn so với một phim heo hiep dam Với những gì một vài tháng trở lại, có liên quan đến việc gửi cô vào tù. Có thể đó là do sự đóng góp của chiến dịch bất hợp pháp từ đã chạy cho Đại hội tôi chỉ cần thực hiện lên.
Có một trực tiếp đến bộ phim DVD trong thứ ba một vài năm trước đây, mặc dù chúng tôi đoán nó sẽ bị bỏ qua trong bất kỳ phần tiếp theo tiềm năng. Nó Chắc chắn nên được.